9 stycznia 2017

Nowe obowiązki przedsiębiorstw działających w obszarze paliw ciekłych. Na złożenie wniosków o zmianę dotychczasowych koncesji w zakresie opisu wyrobów według kodów CN – miesiąc od wejścia w życie rozporządzenia ws. kodów CN, czyli do 16 stycznia 2017 r. Obowiązek ten dotyczy wszystkich koncesjonariuszy. W przypadku uchybienia obowiązkowi koncesja wygasa. Na temat problemów wynikających z tego rozporządzenia wypowiadał się adwokat Maksymilian Graś.