Marlena Matusik

Marlena Matusik 1

Marlena Matusik

radca prawny

legal advisor

Specjalizacja

 • prawo i postępowanie cywilne
 • windykacja
 • weksle

Języki

 • angielski

Uczelnia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Prawa i Administracji
 • Uniwersytet w Bergen (Norwegia) w ramach programu Erasmus

Specialisation

 • civil proceedings and law
 • debt collection
 • bills of exchange

Languages

 • English

Uczelnia

 • Cardinal Stefan Wyszyński University, Faculty of Law and Administration
 • University of Bergen (Norway) within the Erasmus programme

Adres

Kijewski Graś sp. k.
ul. Miła 2
00-180 Warszawa

Dane firmy

NIP 5252531455
KRS 000420431
REGON 146120350

Telefon

T +48 22 856 36 60
K +48 502 730 606

Napisz do nas

biuro@kglegal.pl