14 marca 2018

W dniach 12-13 marca 2018r. odbyła się 25 edycja Welconomy Forum in Toruń dotycząca kierunków rozwoju polskiej gospodarki.
Konferencja co roku gromadzi blisko 2 tysiące uczestników zarówno z kraju jak i zagranicy. Gośćmi konferencji byli politycy, przedstawiciele biznesu oraz liczne grono ekspertów. Z ramienia naszej Kancelarii w roli ekspertów w panelach dyskusyjnych uczestniczyli adwokat Bartosz Graś, radca prawny Michał Kijewski oraz adwokat Mateusz Grosicki.