25 lipca 2018

PUODO ma ręce pełne roboty w związku z RODO. Do końca czerwca wpłynęło już ponad 750 skarg na naruszenie przepisów i ponad 500 zgłoszeń naruszeń od administratorów. Kancelaria Kijewski Graś jest aktywnie zaangażowana w dyskusje i toczące się prace dot. przepisów ułatwiających firmom dostosowanie do RODO.

W ramach świadczonych usług przeprowadzamy audyty, wdrażamy i szkolimy w zakresie RODO.