10 września 2018

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy, iż 22 listopada 2018 r. umowy o pracę na czas określony zawarte przed dniem 22 lutego 2016 r. ulegną z mocy prawa przekształceniu w umowy o pracę na czas nieokreślony.

Zachęcamy do zapoznania się z alertem prawnym poświęconym tej kwestii.