30 stycznia 2019

Uczestniczyliśmy w międzynarodowej debacie podczas Blockchain Economic Forum (BEF), dyskutując o projekcie powołania do życia banku centralnego typu blockchain dla krajów rozwijających się oraz potencjalnych strukturalnych zmianach na rynkach kapitałowych. W trakcie wydarzenia głos zabierało  ponad 100 wysokiej klasy specjalistów z różnych dziedzin i branż ekonomistów, regulatorów, urzędników państwowych, inwestorów i bankierów oraz prawników.