2 czerwca 2019

Notatka z rozprawy

W dniu 31 maja 2019 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie przychylił się do naszej argumentacji oddalając pozew o zapłatę kwoty ok. 44 tyś. zł w stosunku do Członka Zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Nasz klient został pozwany, pomimo, iż Powód nie wykazał zasadności swojego roszczenia w stosunku do spółki (nie uzyskał tytułu wykonawczego).

W konsekwencji, Sąd podzielając nasz argument o braku legitymacji biernej Powoda oddalił powództwo w całości. Co więcej, roszczenie przeciwko spółce uległo przedawnieniu.

Wyrok nie jest prawomocny.

Gratulacje dla apl. adw. Aleksandry Kośla i adw. Marcina Zawistowskiego