Postępowanie restrukturyzacyjne GetBack S.A.

W sprawie postępowania restrukturyzacyjnego GetBack S.A. oraz pomysłów na dochodzenie roszczeń przez obligatariuszy spółki dla platformy wnp.pl wypowiedziała się aplikantka radcowska Izabela Cybul z kancelarii prawnej Kijewski, Graś sp.k.

Według niej złożenie przez Prokuraturę Regionalną do Sądu Okręgowego w Warszawie pierwszego pozwu na rzecz oznaczonej osoby fizycznej przeciwko Idea Bank oraz Polskiemu Domu Maklerskiemu może stanowić przełomowy moment w zakresie dochodzenia roszczeń przez obligatariuszy GetBack S.A. którzy zakupili obligacje spółki od wyżej wskazanych podmiotów.

Izabela Cybul wskazała, że warunkiem dochodzenia roszczeń od Idea Bank oraz Polskiego Domu Maklerskiego jest wystąpienie po stronie tych podmiotów nieprawidłowości w oferowaniu obligacji. Według niej obligatariusze, którzy zakupili obligacje od Idea Bank lub Polskiego Domu Maklerskiego mogą skierować sprawę na drogę postępowania polubownego, postępowania cywilnego lub karnego.

Na zakończenie Izabela Cybul dodaje, że układ zatwierdzony przez sąd prowadzący postępowanie restrukturyzacyjne GetBack S.A. nie gwarantuje zwrotu całości zainwestowanych w obligacje pieniędzy, bowiem przewiduje spłatę niezabezpieczonych wierzycieli na poziomie 25 proc. w ciągu ośmiu lat. Pokrzywdzonych w aferze GetBack S.A. zostało około 10 tys. osób, a ich wierzytelności wynoszą prawie 2.5 mld złotych.

Więcej mogą przeczytać Państwo tutaj: https://www.wnp.pl/finanse/wierzyciele-getback-nie-sa-w-beznadziejnej-sytuacji-oto-jak-odzyskac-pieniadze,348275_1_0_0.html

 

aplikant radcowski Izabela Cybul