Nowe zasady zachowania kierowców

Celem nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym było stworzenie jednoznacznych zasad zachowania kierowców w dwóch istotnych dla bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego sytuacjach: gdy zachodzi potrzeba umożliwienia służbom ratowniczym szybkiego dotarcia na miejsce zdarzenia drogowego (tzw. korytarz życia), a także gdy występuje zwężenie drogi ograniczające liczbę dostępnych pasów (tzw. jazda na suwak).