BDO – Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

Od 1 stycznia 2020 r. w związku w wprowadzeniem moduł ewidencji oraz modułu sprawozdawczości BDO, powstanie obowiązek elektronicznego wprowadzania informacji o przewoźniku, wadze odpadów oraz dacie ich transportu.

Projektowane zmiany

Nowe moduły będą wymagały przekazania informacji o wadze odpadów oraz przewoźniku i dacie ich transportu w formie elektronicznej. W związku z tym istnieje obowiązek posiadania elektronicznego konta oraz wystawiania dokumentów elektronicznych, dzięki którym w czasie rzeczywistym trzeba będzie wprowadzać dane na temat przekazania i odbioru odpadów. Co istotne, papierowe dokumenty przestaną być akceptowane. Przedsiębiorcy, którzy posiadają już nadany numer BDO nie muszę dokonywać dodatkowej rejestracji.

Elektroniczna rejestracja ułatwi organom kontrolę nad prawidłowością gospodarowania odpadami. Można się spodziewać szybszej reakcji na nieprawidłowości, a w konsekwencji większego zagrożenia nałożeniem kar pieniężnych. Za brak równoczesnego potwierdzania czynności związanych z przewozem odpadów w systemie elektronicznym grozić będą sankcję pieniężne w wysokości od 5 000 zł do 1 000 000 zł. W przypadku powtórnego zaniedbania, kara zostanie podwojona.

W styczniu moduły zostaną udostępnione przedsiębiorcom. Według zapowiedzi ich wersje testowe mają pojawić się w listopadzie lub grudniu. Do tego czasu zachęcamy do śledzenia informacji oraz instruktaży, jakie będą publikowane ze strony Ministerstwa w tym temacie. Aktualnie dostępny jest film instruktarzowy przygotowany przez IOS – PIB, którego link zamieszczamy poniżej:

Obowiązek założenia konta

Przypomnijmy, że istniejący obowiązek rejestracji obejmuje podmioty, które wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów, ale również wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań.

Przedsiębiorcy, którzy jeszcze nie dokonali rejestracji mają czas do końca 2019 r., ale najlepiej złożyć wniosek do końca listopada ze względu na to, iż właściwy Urząd Marszałkowski ma 30 dni na dokonanie wpisu. Podmioty, które nie zostaną wpisane na czas, będą miały duże problemy z funkcjonowaniem, a ich odpady nie będą mogły zostać odebrane.

Aby się zarejestrować należy uzupełnić wniosek rejestrowy, który zamieszony jest na stronie internetowej www.bdo.mos.gov.pl, a następnie w sposób tradycyjny dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego. Moduł e-wniosku dostępny będzie dopiero od stycznia 2020.

Ujawnienie numeru BDO – Na co zwrócić uwagę

Mając na uwadze ogólny zapis, iż numer BDO należy umieszczać na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością (art. 63 ustawy o odpadach), Minister Środowiska doprecyzował, iż numer ten może być wymieniany w stopce dokumentu lub obok danych podmiotu, albo widnieć na pieczęci firmowej. Uznać należy, że powinien on się pojawić w szczególności na fakturach VAT, paragonach fiskalnych, sprawozdaniach, kartach przekazania odpadów oraz ewidencji odpadów (www.gov.pl/web/srodowisko/rejestr-bdo). Za nieumieszczenie numeru rejestrowego zgodnie z art. 63 ww. ustawy grozi kara pieniężna od 1 000 zł do 1 000 000 zł.

 

praktykant Joanna Wysowska