Wprowadzenie BDO przesunięte do stycznia 2021?

W niniejszym artykule wprowadzamy aktualizację do alertu, który ukazał się w listopadzie. Można go znaleźć pod linkiem: BDO – Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

Koalicja Polska PSL Kukiz’15 złożyła w sejmie projekt, który ma umożliwić przesunięcie obowiązku rejestracji w BDO do 1 stycznia 2021 r. Parlamentarzyści jako powody wydłużenia vacatio legis ustawy wskazują:

  1. Zagrożenie wysokimi karami za niestosowanie się do przepisów.
  2. Wątpliwości przedsiębiorców, czy powinni się zarejestrować, a także w jaki sposób to zrobić.
  3. Nieumiejętność praktycznego korzystania z systemu, ze względu na zbyt krótki czas, jaki pozostał do wprowadzenia przepisów, co uniemożliwia przeprowadzenie wystarczającej ilości szkoleń i rozwianie wątpliwości

Ministerstwo Klimatu zapowiada, że przedsiębiorcy nie muszą obawiać się skutków wprowadzenia BDO. W związku z tym przygotowano objaśnienie prawne, odnoszące się przede wszystkim do grup podmiotów, które są zwolnione z tego obowiązku.

Podstawowa faza testowa BDO

Podstawowa faza testowa programu BDO została uruchomiona dopiero 16 grudnia 2019 r. Na stronie ministerstwa dotyczącej BDO znaleźć można szczegółowy opis funkcji jakie oferuje wyżej wspomniana wersja programu.

Jednak nieprawdopodobnym wydaje się, żeby kilkanaście dni, które pozostały do zakończenia 2019 r. były wystarczające, do tego by przedsiębiorcy nauczyli się obsługi programu, tak aby nie powodowało to problemów, kiedy przepisy wejdą już ostatecznie w życie.

Czy przedsiębiorcy mają się czego bać?

Ministerstwo Klimatu zapowiada, że przedsiębiorcy nie muszą obawiać się skutków wprowadzenia BDO. Nieoficjalnie mówi się, iż przez pierwsze pół roku podmioty wpisane do BDO będą jedynie pouczane za niestosowanie się do przepisów, a dopiero od końca czerwca inspektorzy będą wymierzać kary pieniężne. Niestety, są to jedynie ustne zalecenia względem inspektorów. Brak jest natomiast uregulowań ustawowych w tym zakresie, co martwi przedsiębiorców.

Kto musi się rejestrować? – Objaśnienie prawne

Na wniosek wydane na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, a także w odpowiedzi na pojawiające się wątpliwości, Ministerstwo Klimatu przygotowało objaśnienie prawne, odnoszące się do grup podmiotów, które nie muszą rejestrować się w BDO. Nadmienić można, że opracowanie to przesądza chociażby o tym, iż podmioty prowadzące drobną działalność usługową np. księgową, doradczą, prawną lub inną biurową, fryzjerską, krawiecką, kosmetyczną (jeśli nie wytwarzają odpadów medycznych), są zwolnione z obowiązku rejestracji w BDO. Podmioty te nie mają obowiązku rejestracji jedynie pod warunkiem nie wytwarzania odpadów niebezpiecznych. Opisana została m.in. sytuacja zwolnienia wynikającego z rozporządzenia (w przypadku, gdy nie zostały przekroczone normy ilościowe odpadów. Przydatne informacje znajdą także podmioty odpowiedzialne za odpady powstające w wyniku świadczenia usług budowlanych, czy podmioty zajmujące się nieprofesjonalnym zbieraniem odpadów, ale również jednostki handlu oferujące torby z tworzyw sztucznych.

Podsumowanie

Podczas konferencji prasowej w dniu 17 grudnia 2019 r., Wiceminister Klimatu Sławomir Mazurek, uspokajał przedsiębiorców. Podkreślał, że jedyną nowością jest przejście do elektronicznego systemu, natomiast same przepisy o sprawozdawczości nie ulegają zmianom. W związku z takim stanowiskiem Ministerstwa, uwzględnienie projektu jest mało prawdopodobne.

 

adwokat Marcin Zawistowski

aplikant radcowski Joanna Wysowska