Urlopy pracownicze

Jakie wyróżniamy? O czym warto pamiętać?
Urlopy pracownicze to jedna z najważniejszych kwestii z punktu widzenia pracownika, ale i pracodawcy. Mają istotny wpływ na organizację procesu pracy oraz funkcjonowanie zakładu pracy, dlatego w przedmiotowym opracowaniu przybliżamy najważniejsze cechy i elementy poszczególnych urlopów.