Ograniczenie Zatorów Płatniczych

Od 1 stycznia 2020 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych wprowadzono szereg regulacji, które mają na celu poprawienie prawnej sytuacji wierzycieli, którzy poprzez działania swoich kontrahentów ponoszą szkodę.