Subsydiarna odpowiedzialność członków zarządu na podstawie art. 299 k.s.h.

W kolejnym z cyklu artykułów poświęconych tematyce odpowiedzialności członków zarządu spółek kapitałowych, zostanie szczegółowo omówione zagadnienie dotyczące odpowiedzialności członków zarządu przewidziane w art. 299 Kodeksu Spółek Handlowych Ustawy prawo upadłościowe dnia 15 września 2000 r. (Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037 wraz ze zmianami; dalej jako: k.s.h.).

Odpowiedzialność karna menadżera za decyzje zarządcze

Odpowiedzialność cywilna i karna kadry podejmującej decyzje zarządcze w spółkach ewoluowała na przestrzeni czasu. Obecnie odpowiedzialność menadżera jest coraz większa w związku z doświadczeniami w gospodarce w ostatnich latach w szczególności w postaci baniek spekulacyjnych, coraz częściej obserwowanych afer korupcyjnych, wyłudzeń podatków VAT, karuzel podatkowych, nieetycznych zachowań w biznesie, a także wieloletnich zaniechań i indolencji organów państwa.