Zmiany w Prawie Budowlanym

W dniu 23 stycznia 2020 roku Sejm przyjął ustawę nowelizację ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 89, poz. 414 z późn. zm.). Ustawy zostanie w najbliższym czasie skierowana do Senatu w celu dalszych prac1 Ustawa ma wejść w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.