Przedsiębiorca jak konsument

W dniu 1 czerwca 2020 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych. Przedmiotowa regulacja wprowadza rewolucyjną zmianę w zakresie zastosowania klauzul niedozwolonych, rękojmi czy odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Mianowicie wskazane przepisy nie będą dotyczyć już tylko konsumentów, lecz także osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.