Sytuacja przedsiębiorcy w obliczu pandemii koronawirusa

Z jakimi trudnościami mogą spotkać się przedsiębiorcy w obliczu pandemii koronawirusa w Polsce? Poniżej omówiono najważniejsze konsekwencje wypływajace z Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Ustawy o stanie klęski żywiołowej oraz Ustawy o stanie wyjątkowym.