Windykacja

W obliczu bieżących wydarzeń dotyczących panującej pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz wprowadzonego na terenie kraju stanu epidemii, wiele podmiotów prowadzących działalność gospodarczą zostało narażonych na utrudnienia w funkcjonowaniu na rynku na dotychczasowych zasadach. Wielu z tych przedsiębiorców spotkają problemy z zachowaniem płynności finansowej oraz regulowaniem zaciągniętych zobowiązań. Pojawiający się kryzys powoli zaczyna dotykać zarówno podmioty prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, jak i podmioty działające w ramach dużych spółek osobowych czy kapitałowych. Obecna sytuacja rodzi wiele pytań oraz wątpliwości, między innymi tych dotyczących możliwości uzyskania zapłaty za usługi wykonane zgodnie z zawartymi umowami.