Jak zachować płynność finansową? BGK proponuje gwarancje de minimis

W dniu 28 marca 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, tzw. ,,tarczę antykryzysową”. Nad ustawą nadal są prowadzone prace legislacyjne, czekamy więc na jej ostateczny kształt.