Nowelizacja rozporządzenia w sprawie ustanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że Rada Ministrów wprowadziła dziś nowelizację do rozporządzenia z dnia 31.03.2020 r. wprowadzającego ograniczenia mające na celu przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się COVID-19. O tych regulacjach informowaliśmy Państwa w naszym alercie prawnym: Zaostrzenie ograniczeń w związku z epidemią COVID-19

Rada Ministrów postanowiła doprecyzować część przepisów rozporządzenia, wprowadzając następujące regulacje:

  1. Obowiązek zachowania odległości pomiędzy stanowiskami pracy co najmniej 1,5 m nałożony na zakłady pracy zostaje zachowany, przy czym w rozporządzeniu doprecyzowano, że obowiązku tego nie stosuje się, jeśli jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19,
  2. Na stacjach paliw płynnych mogą przebywać maksymalnie 3 osoby na jedno stanowisko kasowe. Wprowadzenie tej regulacji precyzuje tym samym, że w przypadku stacji paliw nie obowiązuje ograniczenie dotyczące przebywania osób w wieku powyżej 65 lat w godz. 10:00-12:00,
  3. Ograniczenia dotyczącego świadczenia usług hotelarskich nie stosuje się, jeżeli świadczenie usługi hotelarskiej na rzecz danej osoby lub osób rozpoczęło się przez dniem 31 marca 2020 r.,
  4. Ograniczenia w zakresie dotyczącym możliwości przebywania w placówkach handlowych przez osoby powyżej 65 roku życia w godz. 10:00-12:00 nie stosuje się, jeżeli wydanie z apteki lub punktu aptecznego produktu leczniczego, wyrobu medycznego lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego innym osobom jest konieczne ze względu na nagłe zagrożenie życia lub zdrowia.

Tekst Rozporządzenia znajdziecie Państwo w Dzienniku Ustaw pod adresem http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/577.

W przypadku pytań lub wątpliwości w powyższym zakresie, zachęcamy do kontaktu z prawnikami kancelarii.

 

aplikant adwokacki Michał Kołtunowicz
adwokat Bartosz Graś