Ulga podatkowa – IP BOX. Ogromne korzyści dla braży informatycznej

Od 1 stycznia 2019, każdy podmiot tworzący projekty innowacyjne mają prawo do skorzystania z tzw. ulgi IP BOX (ang. skrót IP: intellectual property – własność intelektualna). Polega ona na możliwości zastosowania przez podatnika preferencyjnej stawki 5% w stosunku do dochodów uzyskanych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Z ulgi może skorzystać każdy, kto prowadzi działalność badawczo-rozwojową bezpośrednio związaną ze stworzeniem, rozwojem, ulepszeniem lub komercjalizacją kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.