Nowelizacja prawa budowlanego – czyli co, gdzie i kiedy?

O nowelizacji ustawy Prawo budowlane wiele mówiło się w trakcie prac legislacyjnych. Jednakże moment jej publikacji – tj. 18 marca 2020 r. (Dz.U. 2020, poz. 471), zbiegł się wczasie z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i kolejnymi krokami podejmowanymi przez władze w związku z COVID-19. W tym momencie warto jednak wrócić do tych zagadnień, by być przygotowanym na jej wejście w życie, gdyż wiele wprowadzonych rozwiązań w sposób znaczący wpłynie na proces budowlany.