Zmiany w oznakowaniu stacji paliw

Od 1 lipca 2020 r. w życie wchodzi część przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, na mocy których wprowadzony zostaje szereg zmian w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw