Prawa zatrzymanego

Z całą mocą należy podkreślić, że prawo do kontaktu z adwokatem przysługuje każdemu we wszystkich stadiach postępowania karnego. Zatrzymany ma prawo zażądać kontaktu z adwokatem, a obowiązkiem zatrzymujących jest niezwłoczne umożliwienie mu nawiązania w dostępnej formie kontaktu ze swoim obrońcą, także bezpośrednią z nim rozmowę.

Welconomy

Mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa do udziału w debacie poświęconej technologii blockchain, objętej patronatem Polish Blockchain and New Technology Chamber of Commerce.

Oświadczenie

Trójka obywateli Polski od 5 miesięcy siedzi w Słowackim areszcie. Polacy są źle traktowani, a wszyscy mogą obejrzeć sceny z nieodzwierciedlającego rzeczywistość filmu wyprzedzania.