Ulga podatkowa – IP BOX. Ogromne korzyści dla braży informatycznej

Od 1 stycznia 2019, każdy podmiot tworzący projekty innowacyjne mają prawo do skorzystania z tzw. ulgi IP BOX (ang. skrót IP: intellectual property – własność intelektualna). Polega ona na możliwości zastosowania przez podatnika preferencyjnej stawki 5% w stosunku do dochodów uzyskanych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Z ulgi może skorzystać każdy, kto prowadzi działalność badawczo-rozwojową bezpośrednio związaną ze stworzeniem, rozwojem, ulepszeniem lub komercjalizacją kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Informacja nt. biegu terminów procesowych wynikające z Tarczy 3.0

Jak poprzednio wskazywaliśmy, w dniu 16 maja 2020 roku weszła w życie ustawa z dnia 14 maja o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Ma ona istotny wpływ na aspekt proceduralny prowadzonych postępowań, gdyż zakłada wznowienie zawieszonych wcześniej terminów, a także rozpoczęcie biegu terminów, które swojego biegu nie mogły rozpocząć ze względu na COVID 19.

Tarcza anrykryzysowa 3.0 została uchwalona. Przedstawiamy najważniejsze zmiany.

W dniu 15 maja 2020 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, tzw. tarczę antykryzysową 3.0. To kolejny pakiet przepisów prawa, stanowiący uzupełnienie pakietu przepisów wprowadzonych w związku ze stanem epidemii obowiązującym w Polsce.