Joanna Barzykowska (Konderla)

Joanna Konderla

Joanna Barzykowska (Konderla)

adwokat
doktor nauk prawnych

Specjalizacja

 • nieruchomości
 • prawo budowlane
 • prawo spółek
 • prawo międzynarodowe

Języki

 • angielski

Uczelnia

 • Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji
 • University of Kent, Canterbury, Wielka Brytania, LPP Erasmus
 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, studia doktoranckie

Specialisation

 • real property
 • building law
 • company law
 • international law

Languages

 • English

University

 • University of Warsaw, Faculty of Law and Administration
 • University of Kent, Canterbury, Great Britain, LPP Erasmus programme
 • University of Warsaw, Faculty of Law and Administration, Doctoral Studies

Adres

Kijewski Graś sp. k.
ul. Miła 2
00-180 Warszawa

Dane firmy

NIP 5252531455
KRS 000420431
REGON 146120350

Telefon

T +48 22 856 36 60
K +48 502 730 606

Napisz do nas

biuro@kglegal.pl