Aleksandra Jastrzębska

Radca prawny

call+48 514 585 772
emaila.jastrzebska@kglegal.pl

Posiada trzyletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów zarówno z sektora prywatno- jak i publicznoprawnego. Świadczyła pomoc prawną na rzecz średniego podwarszawskiego miasta we wszystkich aspektach jego działalności, zarówno w sferze prawa publicznego jak i prawa prywatnego. Do zespołu Graś i Wspólnicy sp. k. dołączyła w październiku 2019 r.

Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz prawie nieruchomości. Posiada doświadczenie w sporządzaniu i opiniowaniu umów oraz przygotowywaniu opinii prawnych. Uczestniczy w prowadzeniu badań due diligence. Występuje jako pełnomocnik procesowy w postępowaniach cywilnych i administracyjnych przed sądami i organami administracji rządowej i samorządowej. Prowadzi postępowania sądowe, głównie z zakresu prawa cywilnego. W ramach świadczonej pomocy prawnej opiniuje m.in. umowy o prace projektowe oraz umowy o roboty budowlane.

Ważne projekty prowadzone w ostatnim czasie:

i
obsługa sporów sądowych z zakresu prawa nieruchomości
i
przygotowywanie i opiniowanie umów o roboty budowlane
i
przygotowywanie raportów prawnych due diligence dla spółki leasingowej jednego z banków działających w Polsce
i
obsługa sporów sądowych związanych z procesem budowlanym
i
prowadzenie postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia nieruchomości rolnej