dr Joanna Barzykowska

Adwokat

call+48 502 677 504
emailj.barzykowska@kglegal.pl

Od ponad sześciu lat na stałe współpracuje z kancelarią prawną Graś i Wspólnicy sp. k. W swej praktyce zajmuje się przede wszystkim tematyką związaną z prawem nieruchomości, w szczególności doradza w sprawach związanych z procesem inwestycyjnym, począwszy od zakupu nieruchomości, przez proces budowy, po sprzedaż mieszkań i komercjalizację lokali niemieszkalnych. Świadczy także pomoc prawną w formie bieżącej obsługi podmiotów działających na rynku nieruchomości.

Posiada dogłębną wiedzę w dziedzinie obsługi inwestycji deweloperskich, w szczególności na rynku mieszkaniowym. W ramach świadczonej pomocy prawnej opiniuje i negocjuje również umowy kredytowe na finansowanie inwestycji budowlanych.

Bezpośrednio współpracuje z rzeczoznawcami majątkowymi, pośrednikami, notariuszami i wykonawcami zapewniając kompleksowe doradztwo prawne na każdym etapie procesu inwestycyjnego.

Od stycznia 2018 roku prowadzi projekt obejmujący doradztwo w rozwoju działalności operatora hotelowego dla dużej międzynarodowej sieci hoteli. W tym zakresie prowadzi badania prawne nieruchomości, jak również prowadzi negocjacje z inwestorami i przedstawicielami sieci hotelowych.

Języki: angielski

Ważne projekty prowadzone w ostatnim czasie:

i
kompleksowa obsługa prawna przy projekcie inwestycyjnym dotyczącym sprzedaży i komercjalizacji budynku o funkcjach mieszkaniowej, biurowej i centrum handlowego
i
obsługa procesów inwestycyjnych projektów mieszkaniowych, w tym przygotowywanie umów inwestycyjnych
i
przeprowadzenie szkoleń i doradztwo w zakresie zmian wprowadzonych ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
i
przygotowanie raportów prawnych due diligence dla spółki leasingowej jednego z banków działających w Polsce
i
doradztwo w procesie zakładania start-up’u w branży motoryzacyjnej, w tym opiniowanie i negocjowanie umowy joint venture, umowy spółki celowej oraz umów z kontrahentami
i
prowadzenie szkoleń online w kwestiach związanych z rozwiązaniami prawnymi wprowadzanymi w okresie epidemii COVID-19