Karolina Bogumił-Łagowska

Radca prawny

call+48 797 661 729
emailk.bogumil@kglegal.pl

radca prawny wpisana na listę przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W 2014 roku ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie broniąc pracę magisterską z zakresu prawa pracy dotyczącą zwolnienia dyscyplinarnego, a następnie podyplomowe studia z prawa spółek na Uniwersytecie Warszawskim. Dodatkowo rozwija swoje zainteresowania z mediacji i negocjacji biorąc udział w szkoleniach i konferencjach. Doświadczenie zdobywała w warszawskich kancelariach prawnych, sejmie oraz Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Od ponad 3 lat współpracuje z kancelarią Gras i Wspólnicy sp.k. Specjalizuje się w sporach sądowych, prawie cywilnym oraz prawie pracy z największym ukierunkowaniem na doradztwo prawne dla kobiet wracających na rynek pracy po urlopie macierzyńskim i wychowawczym oraz problemach z zusem. W postępowaniach sądowych reprezentuje zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne. Na koncie ma szereg wygranych postępowań sądowych dotyczących sporów z tytułu niezapłaconych należności, nieprawidłowego wykonania umowy w toku współpracy gospodarczej oraz naruszenia dóbr osobistych. Reprezentuje pracodawców w ciężkich sporach z byłymi pracownikami w sprawach takich jak : odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, rozliczenie ekspensów czy zwolnienia w trybie dyscyplinarnym. Jest pomysłodawcą projektu #mamaidziedopracy, który ma na celu aktywizować kobiety wracające na rynek pracy po urlopie macierzyńskim oraz udzielać im wsparcia prawnego i doradztwa zawodowego.