Mateusz Grosicki

Adwokat, Senior Associate Lider Praktyki Prawa Karnego i Administracyjnego

call+48 506 367 109
emailm.grosicki@kglegal.pl

Swoje wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywał pracując od 2012 r. w znanych i cenionych warszawskich i kieleckich kancelariach adwokackich zajmując się głównie obsługą przedsiębiorców. Doktorant Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Absolwent Prawa na Chicago Kent Collage of Law. W ramach swojej praktyki zajmuje się prawem karnym i prawem karnym gospodarczym (tzw. white collar crimes). Bierze czynny udział w postępowaniach prowadzonych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne i Wydziały Przestępczości Gospodarczej jednostek Policji i Prokuratury. Przywiązuje dużą uwagę do kwestii etycznych wykorzystując jednocześnie wszystkie możliwości jakie dają przepisy prawa. W ramach praktyki reprezentuje klientów w sporach z organami skarbowymi w zakresie prowadzonych postępowań podatkowych.

Przewodzi zespołowi w ramach prowadzonych procesów audytu oraz wdrożenia procesów związanych z ochroną danych osobowych. W ramach praktyki zajmuje się prowadzeniem postępowań w zakresie ochrony dóbr osobistych klientów indywidualnych oraz podmiotów prawa handlowego. Jeden z prelegentów nagradzanego wydarzenia „Artyści przeciw nienawiści”. Aktywnie działa w ramach Fundacji Stop Hejterom!

W ramach prowadzonych postępowań zajmuje się bieżącą obsługą prawną podmiotów z branży energetycznej, wydobywczej, tekstylnej, kosmetycznej. Prowadzi windykacje należności w imieniu klientów na każdym etapie postępowania. Jest doświadczonym negocjatorem i pełnomocnikiem w postępowaniach przed organami wszystkich szczebli. Specjalizuje się w sporach z zakresu przenoszenia odpowiedzialności za zobowiązania spółki na gruncie kodeksu spółek handlowych oraz ordynacji podatkowej.

Prowadzi także działalność naukową. Otworzył przewód doktorski z prawa bankowego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Jest autorem publikacji naukowych. Posiada bogate doświadczenie dydaktyczno-szkoleniowe zdobyte na lubelskich uczelniach wyższych, co pozwala mu profesjonalnie reprezentować kancelarię podczas licznych konferencji krajowych i międzynarodowych. Uczestniczy w posiedzeniach komisji Sejmowych w toku prowadzonych prac legislacyjnych. Członek podzespołu ds. instrumentów finansowych grupy roboczej ds. rejestrów rozproszonych i blockchain przy Ministerstwie Cyfryzacji.

Języki: angielski, rosyjski

Ważne projekty prowadzone w ostatnim czasie:

i
Kompleksowa obsługa prawna postępowań karnych i karnoskarbowych w zakresie oszustw podatkowych, karuzel, przestępczości zorganizowanej w tym grup narkotykowych o charakterze zbrojnym
i
kompleksowa obsługa prawna audytu i wdrożenia procedur ochrony danych osobowych w spółkach
i
obsługa procesów windykacji należności
i
przygotowywał procesy związane z uzyskiwaniem licencji na użytkowanie znaków towarowych dla spółek prawa handlowego
i
koordynuje i kieruje wewnętrznymi biurami prawnymi w spółkach prawa handlowego w zakresie windykacji należności
i
obsługa sporów sądowych przed Naczelnym Sądem Administracyjnym i Sądem Najwyższym w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych, cywilnych i karnych