Michał Kijewski

Wspólnik

call+48 502 047 489
emailm.kijewski@kglegal.pl

Michał Kijewski ma ponad siedemnastoletnie doświadczenie zawodowe. W swej praktyce zajmuje się przede wszystkim tematyką związaną z projektami infrastrukturalnymi oraz obrotem nieruchomościami, obejmującą pełen zakres spraw związanych z inwestycjami w nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z zabudową oraz zagospodarowywaniem nieruchomości. Świadczy pomoc głównie dla podmiotów gospodarczych zarówno w formie bieżącego doradztwa jak również pracy nad poszczególnymi projektami.

Posiada dogłębną wiedzę w dziedzinie reprywatyzacji majątku nieruchomego i zagadnień dotyczących użytkowania wieczystego.

Poszukuje dla klientów rozwiązań kompromisowych i pomaga w ugodowym zakończeniu zaistniałych sporów. Przygotowywał umowy inwestycyjne przejęcia spółek (wraz z due diligence), w tym start-up oraz notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Członek Rady Programowej Programu „Samorządowa Polska”, sieciowej instytucji finansowej o zasięgu ogólnokrajowym, której właścicielem jest samorząd terytorialny. Program działa na rzecz rozwoju i wspierania sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Członkami Rady Programowej byli m.in. Aleksander Kwaśniewski, Jerzy Buzek czy Krzysztof Janik.