Michał Rutkowski

Adwokat

call+48 507 935 712
emailm.rutkowski@kglegal.pl

Doświadczony pełnomocnik procesowy z siedmioletnim doświadczeniem w świadczeniu usług prawnych. Z kancelarią prawną Graś i Wspólnicy sp. k. współpracuje na stałe od ponad dwóch lat. W swojej dotychczasowej praktyce zawodowej prowadził liczne postępowania cywilne, administracyjne i sądowoadministracyjne z rozmaitych dziedzin prawa. Obecnie koncentruje się na sprawach związanych z prawem nieruchomości oraz procesem inwestycyjnym.

Świadczy wieloaspektową pomoc prawną podmiotom funkcjonującym na rynku nieruchomości. Posiada doświadczenie w dziedzinie obsługi inwestycji deweloperskich. Zarówno w formie bieżącego doradztwa w siedzibie spółek, jak również pracy nad konkretnymi projektami.

Reprezentuje klientów kancelarii przed organami administracji publicznej oraz sądami w sprawach związanych ze stanem prawnym nieruchomości, czy decyzjami wydawanymi w toku procesu budowlanego. Prowadzi również postępowania przed sądami administracyjnymi w zakresie objęcia nieruchomości ochroną konserwatorską, czy ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego.

Reprezentuje klientów w postępowaniach dotyczących ewentualnych naruszeń praw konsumentów przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Języki: angielski

Ważne projekty prowadzone w ostatnim czasie:

i
wieloaspektowa obsługa procesów inwestycyjnych projektów mieszkaniowych z funkcjami usługowymi
i
obsługa wielomilionowych sporów uczestników procesu budowlanego
i
reprezentacja klientów w postępowaniach dotyczących nieruchomości objętych ochroną konserwatorską, w tym uzyskanie uzgodnień organu ochrony konserwatorskiej dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku wielorodzinnego
i
obrona trwałości decyzji o pozwoleniu na budowę dla budynków wielorodzinnych przed składanymi do nich przez osoby trzecie odwołaniami oraz zarzutami
i
reprezentacja klientów przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów
i
przygotowanie raportów prawnych due diligence dla inwestorów w branży nieruchomości komercyjnych oraz deweloperskich