Maria Cydejko

Maria Cydejko

Maria Cydejko

kadry i płace

HR and payroll

Specjalizacja

  • Specjalista do spraw kadr i płac

Języki

  • angielski

Uczelnia

  • SGGW w Warszawie,
    Zarzadzanie i marketing

Specialisation

  • Specialist in HR and payroll

Languages

  • English

University

  • Warsaw University of Life Sciences in Warsaw, Management and marketing

Adres

Kijewski Graś sp. k.
ul. Miła 2
00-180 Warszawa

Dane firmy

NIP 5252531455
KRS 000420431
REGON 146120350

Telefon

T +48 22 856 36 60
K +48 502 730 606

Napisz do nas

biuro@kglegal.pl