Graś i Wspólnicy

Budujemy poczucie bezpieczeństwa

Nasza Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną dla klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych dostosowaną do złożonych i dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych. Założona w 2014 roku liczy obecnie 60 wykwalifikowanych prawników oraz 30 osób wchodzących w skład działu administracji. Posiadamy biura w Warszawie, Pile, Wrocławiu, Białymstoku, Poznaniu, Kielcach oraz Krakowie. Ponadto, Kancelaria jest współzałożycielem i partnerem globalnej sieci kancelarii prawnych zlokalizowanych na 5 kontynentach, w 57 krajach świata, integrującej wiodące dalekowschodnie i zachodnie rynki, działającej do nazwą CATHAY Associates.

Wiedzę prawniczą łączymy z dogłębną znajomością otoczenia, w którym działamy. Wsłuchujemy się w potrzeby naszych klientów i rozumiemy istotę ich działalności. Dzięki temu możemy oferować najlepsze z możliwych rozwiązań.

Kancelaria doradza i wspiera Klientów także we wszystkich fazach postępowań karnych, administracyjnych, cywilnych, gospodarczych, podatkowych, nieruchomościowych, rodzinnych, restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

|

Nasz cel

Naszym głównym celem jest ciągły rozwój poprzez tworzenie na potrzeby naszych klientów wewnętrznych struktur bieżącej obsługi prawnej oraz utrzymywanie jej w nieustannej gotowości do realizowania wyznaczonych zadań. Ponadto chcemy zapewnić naszym klientom najwyższy standard obsługi prawnej poprzez pełne zrozumienie ich oczekiwań i pomoc w rozwiązywaniu wszelkich problemów.

|

Nasza misja

W demokratycznym państwie prawnym jedną z podstawowych zasad określających stosunki między obywatelem a państwem jest zasada ochrony zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa, co stanowi składnik zasady demokratycznego państwa prawnego. Jakość polskiego ustawodawstwa nie przestaje wywoływać powszechnego zaniepokojenia, naszą misją jest zapewnienie naszym klientom poczucia bezpieczeństwa w codziennej działalności.

Jesteśmy codziennie dostępni dla naszych klientów, na bieżąco informujemy o zmieniających się przepisach w ramach naszych alertów prawnych, organizujemy konferencje, szkolenia i webinary mające na celu przybliżyć kluczowe zmiany prawne mające wpływ na codzienne funkcjonowanie.

W naszej pracy kierujemy się wartościami

Zaufanie i odpowiedzialność

Pracujemy w oparciu o wzajemny szacunek i szczere relacje. Każdy nasz pracownik posiada duży zakres odpowiedzialności i jest świadomy swoich obowiązków. Każdy nasz klient może liczyć na zrozumienie jego problemów i pełne zaangażowanie.

Praca zespołowa

Szukając rozwiązań efektywnych dla naszych klientów, potrafimy pracować tworząc zespoły dedykowanych specjalistów z różnych dziedzin prawa, potrafiących spojrzeć z różnej perspektywy na zagadnienia prawne.

Wiedza i zaangażowanie

Nieustannie dążymy do poszerzania własnych horyzontów, chętnie dzielimy się wiedzą i zdobywamy nowe doświadczenia. Pozytywnie podchodzimy do nowych wyzwań.

Elastyczność

Potrafimy szybko i adekwatnie reagować na zachodzące zmiany w otoczeniu prawnym. Patrzymy z szerokiej perspektywy na otoczenie biznesowe pomagając dostosować się do zmieniającego się świata.

Bezpieczeństwo i etyka

Gwarantujemy opiekę prawną dającą możliwość długoterminowego planowania i realizacji celów przez naszych klientów. W naszej pracy przywiązujemy szczególną uwagę do kwestii etycznych.

Niezawodność

W codziennej współpracy klient zawsze może na nas liczyć niezależnie od pory dnia. Każdy klient jest traktowany indywidualnie. Pracujemy zdyscyplinowanie, realizujemy zlecenia w ustalonych terminach i ramach finansowych.

Referencje

CAZET KAMPINOS

CAZET KAMPINOS

Pełne zaangażowanie Pana Marcina Zawistowskiego w prowadzone postępowanie oraz profesjonalizm świadczonych usług sprawiło, że na każdym etapie postępowania odczuwaliśmy, że nasze interesy są prawidłowo zabezpieczone.

czytaj dalej
BL Holding Verdi AS

BL Holding Verdi AS

Achieving success required the full commitment of lawyers and effective cooperation with me.
Given the above, I recommend attorney-at-law Marcin Zawistowski and his team from Kijewski, Gras sp. k. as a reliable Law Firm.

czytaj dalej
BL Holding Verdi AS

Whitesand

Doceniamy zaangażowanie pana Bartosza Graś oraz Michała Kijewskiego, jak również wszystkich pracowników Kancelarii w świadczonych dla nas usługach.

czytaj dalej
JOINCO Polska

JOINCO Polska

Pan Michał Kijewski oraz Bartosz Graś z pozytywnymi skutkami doradzali nam w zakresie prawa cywilnego oraz prawa handlowego.

czytaj dalej
Mondex

Mondex

Byliśmy bardzo usatysfakcjonowani świetnym przygotowaniem do spotkań, a także terminowością realizacji powierzonych zadań

czytaj dalej

Nagrody

Nagroda Rzecznika MŚP 2020

Nagroda Rzecznika MŚP 2020

Kancelaria Graś i Wspólnicy została uhonorowana przez Rzecznika MŚP za działania w czasie pandemii COVID – 19. Akcja miała na celu przede wszystkim informowanie mikro, małych i średnich przedsiębiorców o przysługujących im instrumentach wsparcia w zakresie należności...

czytaj dalej
The Bythiah Project Award 2020

The Bythiah Project Award 2020

THE BYTHIAH PROJECT to humanitarna organizacja pozarządowa, która pomaga, nadzoruje i kształci dzieci, które nie mają dostępu do edukacji w Afryce. Kancelaria Graś i Wspólnicy wspiera pro bono młodzież będącą pod opieką fundacji i pomaga im w uzyskaniu dokumentów...

czytaj dalej
Godło Teraz Polska!

Godło Teraz Polska!

W marcu 2019 podczas Welconomy Forum w Toruniu Kancelaria została nagrodzona odznaczeniem godłem TERAZ POLSKA jako „Promotor Polskiej Gospodarki” W uzasadnieniu nagrody wskazano: Kancelaria Kijewski Graś [obecnie Graś i Wspólnicy], od lat współpracuje z polskimi...

czytaj dalej

Działalność Pro Bono

Fundacja pokonać Endometriozę

Fundacja pokonać Endometriozę

Kancelaria wspiera fundacje zapewniając jej opiekę prawną, a także wspiera realizację jej celów statutowych. Fundacja została powołana w celu niesienia pomocy kobietom chorym na endometriozę, ich rodzinom, współdziałania z władzami samorządowymi i rządowymi mającymi...

czytaj dalej
Fundacja Stop Hejterom!

Fundacja Stop Hejterom!

Fundacja została powołana w celu przeciwdziałania negatywnym i agresywnym zachowaniom w internecie oraz środkach masowego przekazu skierowanym przeciwko innym osobom, upowszechnianiu zasad kulturalnego wypowiadania się w internecie oraz środkach masowego przekazu z...

czytaj dalej