a

Ochrona dóbr osobistych
i Prawo autorskie

W ramach zakresu prowadzonych czynności Zespół Kancelarii prowadzi również spory z zakresu praw autorskich i ochrony dóbr osobistych. Zespół z sukcesem chroni podmioty w związku ze zwalczaniem nieuprawnionego użycia chronionych marek, zwalczaniu podrabiania produktów, bezprawnego wykorzystania chronionych nazw w zakresie wytwarzania (produkcji) lub dystrybucji na terytorium Polski lub z terytorium Polski.

Do obowiązków działu należy m.in. przygotowywanie umów związanych z prawami własności intelektualnej (w tym kompleksowych umów o współpracy obejmujących problematykę praw własności intelektualnej, umów wydawniczych, umów o stworzenie utworu, umów o przeniesienie praw autorskich), a także kompleksowe doradztwo prawne związane z ochroną własności intelektualnej, w tym tworzenie indywidualnej polityki ochrony własności intelektualnej w działalności konkretnych podmiotów.

Zespół ponadto wspiera Klientów we wszelkich sprawach związanych z ochroną ich dóbr osobistych, w tym renomy, wizerunku, prywatności, dobrego imienia. Z powodzeniem prowadzi spory sądowe o ochronę naruszonych dóbr osobistych oraz efektywnie dochodzeni w imieniu Klientów odszkodowania i zadośćuczynienia za krzywdę doznaną na skutek naruszenia dóbr osobistych. Kancelaria podejmuje w imieniu klientów działania mające za cel przeciwdziałanie nienegatywnym i agresywnym zachowaniom w Internecie oraz środkach masowego przekazu skierowanym przeciwko Klientom.

W procesie cywilnym w imieniu Klientów domagamy się zaniechania bezprawnych działań, od osoby dokonującej naruszeń dopełnienia czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności jest to złożenie oświadczenia o określonej treści i określonej formie tzw. przeprosin. W imieniu Klientów żądamy również zapłaty zadośćuczynienia lub zapłaty określonej kwoty na cel społeczny, ale także jeśli udokumentujemy szkodę majątkową powstałą w wyniku naruszenia dóbr osobistych możemy także żądać jej naprawienia.

Kancelaria współpracuje również z Fundacją Stop Hejterom. Pracownicy Kancelarii biorą udział w szkoleniach oraz udzielają bezpłatnych porad prawnych osobom dotkniętym zjawiskiem Hejtu.

CZŁOWIEK JEST TYLE WART, ILE JEST W STANIE KOCHAĆ.”

Św. Augustyn

DOŚWIADCZENIE

Fundamentem pracy zespołu jest wiedza, pasja i zaangażowanie, tak aby wypełnić oczekiwania najbardziej wymagających Klientów.

W ramach prowadzonych spraw możemy pochwalić się:

i
Wygraną w sprawach przeciwko Ringer Axel Springer Polska w sprawach o naruszenie dóbr osobistych w ramach publikacji prasowych oraz publikacji w serwisach internetowych.
i
Wygraną w sprawach przeciwko Wirtualna Polska Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawach o naruszenie dóbr osobistych w ramach publikacji prasowych oraz publikacji w serwisach internetowych.
i
Zawarciem szeregu ugód w związku z naruszeniem praw do znaków towarowych przez klienta.
i
Zablokowaniem publikacji prasowych i telewizyjnych w ramach udzielonych przez Sąd zabezpieczeń dotyczących osób fizycznych, przedsiębiorców nie będących osobami publicznymi.
i
Zablokowaniem publikacji dotyczących umieszczenia Klienta na liście 100 najbogatszych Polaków roku.
i
Wygraną Klienta w sprawach związanych z bezprawnym wykorzystaniem wizerunku oraz utworów objętych prawami autorskimi.

ZESPÓŁ

Bartosz Graś

Bartosz Graś

Adwokat

Mateusz Grosicki

Mateusz Grosicki

Adwokat

Anna Zaleska

Anna Zaleska

Aplikantka adwokacka

Mikołaj Badziąg

Mikołaj Badziąg

Aplikant adwokacki