Paweł Kaczorek

Paweł Kaczorek

Paweł Kaczorek

młodszy prawnik /

junior lawyer

Specjalizacja

  • prawo pracy
  • prawo imigracyjne
  • prawo cywilne

Języki

  • angielski

Uczelnia

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Prawa i Administracji

Specialisation

  • civil law
  • immigration law
  • labour law

Languages

  • English

University

  • Cardinal Stefan Wyszyński University, Faculty of Law and Administration

Adres

Kijewski Graś sp. k.
ul. Miła 2
00-180 Warszawa

Dane firmy

NIP 5252531455
KRS 000420431
REGON 146120350

Telefon

T +48 22 856 36 60
K +48 502 730 606

Napisz do nas

biuro@kglegal.pl