Piotr Wujec

Piotr Wujec

Piotr Wujec

starszy prawnik

senior lawyer

Specjalizacja

 • Zbiorowe prawo pracy
 • Prawo lotnicze
 • Negocjacje i mediacje
 • Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe
 • Prawo handlowe
 • Prawo administracyjne

Języki

 • angielski
 • rosyjski

Uczelnia

 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii Lądowej, Zarządzanie Infrastrukturą Lotniskową
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Prawo Lotnicze
 • Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, Prawo Karne Materialne i Procesowe
 • Uczelnia Łazarskiego, Instytut Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacji oraz Badań nad Niewypłacalnością – doktorant
 • Uczelnia Łazarskiego, Seminarium Doktoranckie Nauk Prawnych (2016-2019)

Specialisation

 • Air law
 • Collective labor law
 • Negotiations and mediations
 • Restructuring and bankruptcy law
 • Commercial law

Languages

 • English
 • Russian

University

 • University of Warsaw, Faculty of Law and Administration
 • Cracow University of Technology Tadeusz Kościuszko, Faculty of Civil Engineering, Airport Infrastructure Management
 • Lazarski University in Warsaw, Aviation Law
 • Jagiellonian University, Faculty of Law and Administration, Criminal Law, Material and Procedural Lazarski University, Institute for Bankruptcy and Restructuring and Insolvency Studies – PhD student
 • Lazarski University, Doctoral Seminar of Legal Sciences (2016-2019)

Adres

Kijewski Graś sp. k.
ul. Miła 2
00-180 Warszawa

Dane firmy

NIP 5252531455
KRS 000420431
REGON 146120350

Telefon

T +48 22 856 36 60
K +48 502 730 606

Napisz do nas

biuro@kglegal.pl