VINCI lmmobilier Polska

16.03.2021 | Referencje

W imieniu spółki VINCI lmmobilier Polska sp. z o.o. siedzibą w Warszawie, KRS: 0000682823 (dalej jako „VINCI”), pragnę udzielić rekomendacji Kancelarii Prawnej Graś i Wspólnicy Sp. k., która w ramach własnej praktyki prawniczej doradza VINCI w prowadzonej przez nią działalności deweloperskiej.

W ramach współpracy Kancelaria Prawna Graś i Wspólnicy sp. k. świadczy VINCI pomoc prawną we wszystkich aspektach związanych z realizowanymi przez VINCI inwestycjami mieszkaniowymi. Począwszy od przygotowania badania prawnego due dilligence nieruchomości po wsparcie prawne przy zakupie gruntu. Kancelaria Prawna Graś i Wspólnicy sp. k. reprezentuje także skutecznie VINCI przed organami administracji publicznej, jak i sądami.

W prowadzeniu wszystkich powierzonych spraw Kancelaria Prawna Graś i Wspólnicy wyróżnia się odpowiedzialnością, rzetelnością, znajomością obowiązujących procedur oraz zasad funkcjonowania rynku nieruchomości, co w sposób znaczący wpłynęło na usprawnienie procesu inwestycyjno-budowlanego.

R. pr. Michał Kijewski, dr adw. Joanna Barzykowska, adw. Michał Rutkowski oraz starszy prawnik Paulina Chołoniewska, jak i cały zespół Kancelarii, w nieszablonowy sposób realizują powierzone im zadania. Wyróżnia ich wszystkich wysoki poziom zarówno etyki jak i kultury osobistej. Posiadają również wysokie umiejętności interpersonalne, dzięki którym mają łatwość w nawiązywaniu kontaktów.

Dotychczasowa, ponad 3-letnia współpraca z Kancelarią Prawną Graś i Wspólnicy sp. k. udowodniła – i dalej udowadnia, że na każdym etapie możemy liczyć na jej profesjonalizm, szczególnie w obszarze poszukiwań optymalnych rozwiązań. Na uznanie zasługuje również elastyczność w działaniu oraz terminowość wykonania powierzonych jej zadań.