Nowelizacja prawa budowlanego – sprawdź jak będzie wyglądał projekt budowlany po zmianach!

Alert, który przygotowaliśmy dla Państwa w tym tygodniu, dotyczy jednej z najbardziej istotnych zmian wprowadzonych przez nowelizację, czyli nowego kształtu projektu budowlanego. Głównym celem ustawodawcy było ograniczenie ilości dokumentów składanych na potrzeby wniosku o pozwolenie na budowę oraz przyśpieszenie rozpatrywania takiego wniosku.

Read more

Nowelizacja prawa budowlanego – jak zalegalizować samowolę budowlaną po nowelizacji?

W tym tygodniu przygotowaliśmy dla Państwa alert, w którym omawiamy zagadnienia mające doniosłe znaczenie dla wielu osób, dotyczą bowiem problemów związanych z legalizacją samowoli budowlanych. Obecnie procedura legalizacji samowoli budowlanej jest nie tylko skomplikowana i czasochłonna, ale i kosztowna, w związku z czym nowelizację przepisów należy ocenić bardzo pozytywnie.

Read more

Wpływ COVID-19 na Prawo Budowlane – czyli które przepisy nie obowiązują przez 180 dni

Pandemia COVID-19 od kilku miesięcy konsekwentnie wpływa także na rynek nieruchomości. Wszyscy z uwagą obserwujemy skutki epidemii w Prawie Budowlanym, dlatego dzisiaj chcemy wskazać na wybrane przepisy wprowadzone w stanie epidemii. Należy pamiętać, o tym że w związku z nowelizacją Prawa budowlanego (o której pisaliśmy w poprzednim artykule), przepisy te będą miały charakter przejściowy.

Read more

Nowelizacja prawa budowlanego – czyli co, gdzie i kiedy?

O nowelizacji ustawy Prawo budowlane wiele mówiło się w trakcie prac legislacyjnych. Jednakże moment jej publikacji – tj. 18 marca 2020 r. (Dz.U. 2020, poz. 471), zbiegł się wczasie z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i kolejnymi krokami podejmowanymi przez władze w związku z COVID-19. W tym momencie warto jednak wrócić do tych zagadnień, by być przygotowanym na jej wejście w życie, gdyż wiele wprowadzonych rozwiązań w sposób znaczący wpłynie na proces budowlany.

Read more