Kamil Bartosiewicz

Prawnik

Współpracę z Kancelarią prawną Graś i Wspólnicy nawiązał w 2020 r. Jest studentem IV roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Do jego zadań należy uzyskiwanie zezwoleń na pobyt czasowy i pracę na terytorium całej Polski. Specjalizuje się w sprawach legalizacji pobytu cudzoziemców deklarujących wykonywanie pracy lub pobyt z rodziną jako cel pobytu na terytorium RP. Wspiera bieżącą pracę kancelarii na każdym stadium postępowania.

Języki: angielski

Ważne projekty prowadzone przez Kamila Bartosiewicza:

  •       Wsparcie merytoryczne działu;
  •       Przeprowadzanie testu rynków pracy oraz uzyskiwanie informacji starosty;
  •       Uzyskiwanie dokumentacji niezbędnej do legalizacji zatrudnienia cudzoziemców.