Izabela Cybul‑Gruba

Radca prawny

Z Kancelarią Prawną Graś i Wspólnicy sp.k. współpracuje od marca 2017 roku. Do obszaru jej zainteresowań należą przede wszystkim zagadnienia związane z prawem cywilnym oraz prawem handlowym. Świadczy pomoc prawną na rzecz osób fizycznych jak również krajowych oraz zagranicznych podmiotów gospodarczych. Jako aplikant występuje przed sądami powszechnymi w postępowaniach cywilnych oraz karnych.

Do jej bieżących zadań należy także prowadzenie postępowań sądowych, w szczególności sporządzenie pism i wniosków w postępowaniu (tj. pozwów, zażaleń, apelacji) oraz występowanie przed sądami powszechnymi oraz organami administracji samorządowej i rządowej. Ma również doświadczenie w sporządzaniu, analizowaniu i opiniowaniu umów w szczególności: dostawy, sprzedaży oraz umowy o dzieło.

Interesuje się także kwestiami związanymi z papierami wartościowymi, w szczególności dochodzeniem w imieniu obligatariuszy należności z tytułu nabycia obligacji spółek w upadłości. Odpowiada za obsługę postępowań cywilnych, karnych czy upadłościowych związanych z nabytymi obligacjami.

Języki obce: angielski

Ważne projekty prowadzone przez Izabelę Cybul–Gruba w ostatnim czasie:

  1. stała i kompleksowa obsługa producenta z branży spożywczej, w tym prowadzenie postępowania windykacyjnego;
  2. dochodzenie w imieniu obligatariuszy należności z tytułu nabycia obligacji spółek tj. GetBack S.A. czy Kerdos Group S.A. w upadłości;
  3. obsługa postępowań sądowych podmiotu prowadzącego działalność w przedmiocie wynajmu pojazdu zastępczego, w szczególności sporządzanie pism procesowych czy zastępowanie klienta na sali sądowej.