Katarzyna Grajcar

Aplikant radcowski

Specjalizuje się w sprawach gospodarczych, podatkowych oraz karnoskarbowych. Wspiera klientów w obszarze wdrażania i dostosowania procedur AML. Zajmuje się także prowadzeniem postępowań w zakresie ochrony dóbr osobistych klientów indywidualnych oraz podmiotów prawa handlowego.

Doświadczenie zawodowe zdobywała świadcząc usługi prawne na rzecz renomowanych kancelarii prawnych, prowadząc sprawy przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym oraz przeciwko instytucjom finansowym w zakresie roszczeń z tytułu kredytów powiązanych z walutą obcą, a także w Krajowej Administracji Skarbowej, pracując w pionie orzeczniczym w Dziale Podatków Dochodowych oraz Podatku od Towarów i Usług.

Ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W trakcie studiów czynnie zaangażowana w działalność Uniwersyteckiej Poradni Prawnej, Koła Naukowego Studentów Prawa oraz Lubelskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji.

Języki: język angielski