Katarzyna Grajcar

Aplikant radcowski

Jestem aplikantem radcowskim I roku wpisanym na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu.

Ukończyłam studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z wyróżnieniem. W trakcie studiów rozwijałam swoje umiejętności udzielając porad prawnych w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej KUL, a także działając w ramach Koła Naukowego Prawa Cywilnego i Postępowania Cywilnego oraz na rzecz Lubelskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w lubelskich oraz częstochowskich kancelariach świadczących pomoc prawną z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, a także w administracji skarbowej, pracując w pionie orzeczniczym w Dziale Podatków Dochodowych oraz Podatku od Towarów i Usług
W Kancelarii zajmuje się sprawami z zakresu prawa karnego, karnoskarbowego, prawa podatkowego.

Języki: język angielski