Patrycja Jabłońska

Młodszy prawnik

Z Kancelarią Prawną Graś i Wspólnicy sp. k. współpracę nawiązała w listopadzie 2019 roku. Jest studentką III roku prawa  na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Współpracuje przy ochronie dóbr osobistych, zajmuje się audytem i wdrażaniem danych osobowych  RODO oraz windykacją należności klientów. Przygotowuje procedury oraz dokumentację dotyczącą bezpieczeństwa danych osobowych oraz bierze udział w audytach RODO dotyczących spółek. Ponadto dokonuje analizy umów po kątem zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych. Specjalizuje się w kwestiach dotyczących analizy ryzyk oraz wdrażaniem środków bezpieczeństwa u podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Z powodzeniem wspiera na etapie przedsądowym prawników w związku z prowadzonymi mediacjami i negocjacjami w związku z prowadzonymi sporami dotyczącymi ochrony dóbr osobistych.

W ramach obsługi prawnej dedykowanych klientów wspiera procesy związane z egzekucją należności na etapie przedsądowym i egzekucyjnym.

Język: angielski

Ważne projekty prowadzone przez Patrycję Jabłońską w ostatnim czasie:

  • audytowanie i wdrażanie procesów związanych z ochroną danych osobowych;
  • obsługa sporów sądowych związanych windykacją należności;
  • kompleksowa obsługa prawna osób fizycznych i prawnych w związku z naruszeniami dóbr osobistych.