Paweł Kaczmarek

Aplikant adwokacki

Aplikant adwokacki I roku przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, broniąc pracy magisterskiej pt.: „Biegły w polskim procesie karnym” w Zakładzie Międzynarodowego Postępowania Karnego.

Specjalizuje się w sprawach karnych, karnych gospodarczych oraz ochronie danych osobowych (RODO). Doświadczenie zdobywał m. in. w prokuraturze, biurze biegłego rewidenta oraz wdrażając systemy ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwach różnych branż. Od 2018 roku jest Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w podmiotach leczniczych. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu NGO’s oraz pozyskiwaniu środków publicznych na ich działalność. Wspiera klientów w obszarze wdrażania i dostosowania procedur AML.

Prywatnie fan futbolu amerykańskiego oraz medalista Mistrzostw Polski i Europy juniorów w pool bilard.

Języki: angielski