Elin Zofia Kamińska

Adwokat

Elin Zofia Kamińska posiada ponad sześcioletnie doświadczenie w obsłudze klientów indywidualnych i gospodarczych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z renomowanymi kancelariami adwokackimi.
Specjalizuje się w prawie karnym oraz karno-skarbowym. Wspiera klientów w obszarze wdrażania i dostosowania procedur AML. Jej wąską specjalizacją są postępowania odwoławcze.
Występuje jako obrońca oraz pełnomocnik procesowy w postępowaniach karnych i administracyjnych przed sądami, organami prokuratury oraz policji.
Cechuje się dużym zaangażowaniem we wszystkie prowadzone sprawy, w swojej pracy łączy rozległą wiedzę, pasję oraz chęć niesienia pomocy.

języki: angielski