Dominik Królik

Aplikant radcowski

Jest absolwentem Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wcześniej swoje doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi w renomowanych kancelariach adwokackich i radcowskich oraz w organach sądownictwa. W kancelarii zajmuje się przede wszystkim prawem cywilnym oraz gospodarczym. Jako aplikant występuje przed sądami powszechnymi w postępowaniach cywilnych. Do jego bieżącej pracy na co dzień należy prowadzenie postępowań sądowych, a w związku z tym sporządzanie pism procesowych, środków zaskarżenia, umów, dokumentów korporacyjnych. Posiada również doświadczenie w prawie karnym gospodarczym.

Język: angielski