Magda Kwiatkowska

Radca prawny

Posiada ponad pięcioletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów prawnych. Obecnie na stałe współpracuje z kancelarią prawną Graś i Wspólnicy sp. k. W swej praktyce zajmuje się przede wszystkim tematyką związaną z prawem nieruchomości oraz prawem gospodarczym. Doradza w szczególności w sprawach związanych z procesem inwestycyjnym, począwszy od zakupu nieruchomości, przez proces budowy po sprzedaż mieszkań i realizację roszczeń po zakończeniu inwestycji. Świadczy także pomoc prawną w formie bieżącej obsługi podmiotów działających na rynku nieruchomości.

Występuje jako pełnomocnik procesowy w postępowaniach cywilnych i administracyjnych przed sądami i organami administracji rządowej i samorządowej. Posiada wiedzę w dziedzinie obsługi inwestycji deweloperskich, w szczególności na rynku mieszkaniowym. W ramach świadczonej pomocy prawnej opiniuje i negocjuje m.in. umowy o generalne wykonawstwo oraz umowy sprzedaży nieruchomości.

Prowadzi postępowania sądowe, głównie z zakresu prawa cywilnego i prawa handlowego. Bezpośrednio współpracuje z notariuszami i wykonawcami zapewniając kompleksowe doradztwo prawne na każdym etapie procesu inwestycyjnego.

Języki: angielski

Ważne projekty prowadzone przez adwokat Magdę Kwiatkowską w ostatnim czasie:

  • kompleksowa obsługa prawna przy procesie inwestycyjnym oraz przy procesie sprzedaży projektów centrów handlowych
  • obsługa procesów inwestycyjnych projektów mieszkaniowych
  • stała obsługa prawna w siedzibie warszawskiego dewelopera
  • obsługa sporów sądowych związanych z procesem budowlanym
  •  prowadzi szkolenia online w kwestiach związanych z rozwiązaniami prawnymi wprowadzanymi w okresie epidemii COVID-19