Piotr Misiorowski

Prawnik

Z Kancelarią prawną Graś i Wspólnicy sp.k. współpracę nawiązał w 2019 roku. Doświadczenie zdobywał odbywając praktyki w warszawskich kancelariach. Jest studentem III roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji oraz Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Do jego zadań należy uzyskiwanie zezwoleń na pobyt czasowy i pracę.  Zajmuje się w szczególności legalizacją pobytu cudzoziemców podejmujących studia wyższe na terytorium RP oraz wykonujących pracę wymagającą wysokich kwalifikacji. Przeprowadza analizy prawne aktów normatywnych związanych z prawem imigracyjnym i administracyjnym.

Języki: angielski, francuski

Ważne projekty prowadzone przez Piotra Misiorowskiego:

  •   Sporządzanie pism procesowych;
  •   Opracowywanie analiz oraz opinii prawnych;
  •   Uzyskiwanie jednolitych zezwoleń na pobyt i pracę.