Wojciech Omański

Prawnik

Z Kancelarią prawną Graś i Wspólnicy sp.k. związany od roku 2018. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, w szczególności z zakresu legalizacji zatrudnienia i pobytu cudzoziemców na terytorium RP i prawie pracy.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Podczas studiów był członkiem Samorządu Studentów, gdzie aktywnie udzielał się w sporach administracyjnych pomiędzy studentami a władzami uczelni. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych lubelskich i warszawskich kancelariach.

Reprezentuje klientów w postępowaniach odwoławczych przed Szefem do Spraw Cudzoziemców. Specjalizuje się głównie w zakresie uzyskiwania obywatelstwa polskiego dla obywateli państw trzecich, postępowaniach uchodźczych oraz uzyskiwania zgody dla cudzoziemców na pobyt tolerowany.  Pracuje w formie in-house w spółkach naszych klientów. Reprezentuje kancelarię przed przedsiębiorcami zagranicznymi mającymi swe oddziały na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Języki: angielski, niemiecki, rosyjski

Ważne projekty prowadzone przez Wojciecha Omańskiego:

  •   Prowadzenie spraw odwoławczych przed Szefem do Spraw Cudzoziemców;
  •   Dokonywanie audytów formalno-prawnych w zakresie legalności zatrudnienia cudzoziemców;
  •   Sporządzanie skarg na bezczynność organów administracji państwowej.