dr Robert Pakla

Starszy prawnik

Dr Robert Pakla – zdobył doświadczenie w sektorze bankowym pracując dla Citi Bank PLC oraz Alior Bank SA., obecnie pełni funkcję dyrektora departamentu prawnego w Global Primex Sp. z o.o.

W pracy zawodowej Robert Pakla zajmował się uczestnictwem w procesach licencyjnych w różnych jurysdykcjach, opracowywaniem wzorców umów, rozpoznawaniem porządków prawnych i koordynowaniem procesu ekspansji na nowe rynki.

Dr. Robert Pakla jest autorem licznych artykułów (w tym międzynarodowych) oraz nagrodzonej monografii naukowej „Spółdzielnia Europejska – potencjał transgranicznej formy gospodarczej”. W 2019r. obronił pracę doktorską pt. „Ochrona konsumenta transgranicznych usług płatniczych”. Główne zainteresowania naukowe to ochrona konsumentów, prawo bankowe, usługi płatnicze, przeciwdziałanie praniu pieniędzy, ochrona danych osobowych w UE i USA – z uwzględnieniem transgranicznego charakteru powyższych zagadnień. Counsel w KG Legal Graś i Wspólnicy.